งานสร้างบ้าน


ภาพผลงาน บ้านนายแพทย์ พีระศักดิ์

บ้านนายแพทย์ พีระศักดิ์

 
ประตูรั้วหน้าบ้าน   รั้วหน้าบ้าน

 
ถนนทางเข้าบ้าน   ถนนทางเข้าบ้าน

 
สวนภายในบ้าน   สวนภายในบ้าน

 
สวนภายในบ้าน   สวนภายในบ้าน

 
ภายในหน้องน้ำ   ภายในหน้องน้ำ

 
ภายในหน้องน้ำ   ภายในหน้องน้ำ

 
บันไดภายในบ้าน   บันไดภายในบ้าน

 
ภายในบ้าน   ภายในบ้าน

 
บริเวณหน้าบ้าน   บริเวณหน้าบ้าน

 
บ้านด้านหน้า พร้อมอาคารจอดรถ   บ้านด้านหน้า พร้อมอาคารจอดรถ

 
ตัวบ้านด้านข้าง   ตัวบ้านด้านข้าง และด้านหลัง