งานสร้างบ้าน


ขั้นตอนการสร้าง บ้านนายแพทย์ พีระศักดิ์

บ้านนายแพทย์ พีระศักดิ์

 
ก่อนเทคอนกรีตฐานราก จะต้องเทคอนกรีตหยาบ และ ต้องรองลูกปูนก่อน จึงตั้งเหล็กตะแกรงฐานราก ดังรูป เพื่อความแข็งแรงของโครงสร้าง   หลังจากถอดแบบ เสาตอม่อ จะต้องฉีดน้ำและบ่มคอนกรีต โดยการใช้พลาสติก ห่อเสาตอม่อ ดังรูป เพื่อป้องกัน ไม่ให้คอนกรีตสูญเสียกำลัง ตามที่วิศวกร ออกแบบไว้

 
ก่อนเทคอนกรีต โครงสร้างต่างๆ จะต้องมีลูกปูนหนุนเหล็ก โครงสร้างดังรูป เพื่อให้คอนกรีตได้หุ้มเหล็ก (covering) ตามระยะที่วิศวกรกำหนด   จากรูป จะพบว่า เสาและคานมีการบ่มคอนกรีต โดยการใช้พลาสติกห่อไว้ เพื่อป้องกันการเสียกำลังของคอนกรีตโครงสร้าง และ การถอดตุ๊กตา (ไม้ค้ำคานชั้นบน) จะถอดออกได้ ก็เมื่อถึงระยะเวลาที่วิศวกรกำหนดเท่านั้น เพื่อให้โครงสร้างมีความแข็งแรง

 
จากรูป จะเป็นการเทคานชั้นที่ 2 พร้อมกับจะเทพื้นห้องน้ำชั้นที่ 2 เพราะพื้นห้องน้ำควรจะเป็นพื้น คอนกรีตที่หล่อในที่เท่านั้น เพราะจะกันการรั่วซึมได้เป็นอย่างดี   หลังจากถอดแบบ คาน จะต้องฉีดน้ำและบ่มคอนกรีต โดยการใช้พลาสติก ดังรูป เพื่อป้องกัน ไม่ให้คอนกรีตสูญเสียกำลัง ตามที่วิศวกร ออกแบบไว้

 
ก่อนเทคอนกรีตพื้นชั้นที่ 2 จะต้องวางเหล็กตระแกรง พร้อมกับฉีดน้ำใส่แผ่นพื้น และ ราดน้ำปูนลงแผ่นพื้นสำเร็จตามรูป เพื่อให้แผ่นพื้นสำเร็จ และ คอนกรีตที่จะเททับแผ่นพื้น ยึดติดกันได้ดียิ่งขึ้น    

 
หลังจากถอดแบบ คานและเสา จะต้องฉีดน้ำและบ่มคอนกรีต โดยการใช้พลาสติก ดังรูป เพื่อป้องกัน ไม่ให้คอนกรีตสูญเสียกำลัง ตามที่วิศวกร ออกแบบไว้    

 
งานก่ออิฐ ช่องประตู และ หน้าต่าง จะต้องเทคอนกรีตเสริมเหล็กโดยรอบ หรือ แถบภาคอีสาน เรียกว่าเทเอ็นโดยรอบวงกบ เพื่อความแข็งแรง และ เพื่อป้องกันการแตกร้าวตามขอบวงกบประตู และ หน้าต่าง   ก่อนฉาบปูน จะต้องใส่เหล็กตะแกรง ตามรอยต่อดังต่อไป เพื่อป้องกันการแตกร้าวของผนัง
- ตามขอบวงกบ ประตู และ หน้าต่าง
- ตามรอยต่อระหว่างอิฐ ที่มาชนกับเสา ตัวอย่างดังรูป
- ตามรอยต่อระหว่างคานเอ็น และ ผนังอิฐ ตัวอย่างดังรูป

 
งานฝ้าเพดาน จะต้องมีการยึดให้แน่นหนาถาวร และ โครงฝ้าจะต้องใช้โครงที่มีความหนา พอสมควร เพราะในปัจจุบัน โครงฝ้าเพดาน มีหลายขนาด หลายความหนา จะต้องดูให้ดี   ระบบการเดินท่อน้ำดี (น้ำร้อน, น้ำเย็น) เป็นแบบฝังในผนัง เพื่อ งานจะได้เรียบร้อย และ สวยงาม

 
ระบบการเดินท่อน้ำเสีย เป็นแบบฝังใต้พื้น เพื่องานจะได้เรียบร้อย และสวยงาม แต่ก่อนถมดินกลบ ท่อน้ำเสีย จะต้องทดสอบการไหลของน้ำ และรอยต่อของท่อเสียก่อน จะได้ไม่มีปัญหาในภายหลัง   งานไฟฟ้า ควรจะต้องเก็บสายไฟไว้ในท่อใต้ฝ้าเพดาน ดังรูป เพราะจะทำให้งานเรียบร้อย อีกทั้งยังป้องกันหนูกัดสายไฟในอนาคต และ เพื่อความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย้

 
ระบบการป้องกัน และ กำจัดปลวก จะต้องวางท่อน้ำยากำจัดปลวก ใต้พื้นดิน และ อัดน้ำยากำจัดปลวกลงในท่อดังรูป ก่อนที่จะเทพื้นชั้นล่าง เพื่อป้องกันปลวกขึ้นบ้าน   หัวฉีดน้ำยากำจัดปลวก ที่ติดอยู่ตามท่อกำจัดปลวก

   
งานทาสี ก่อนทาสี จะต้องมีการทำความสะอาดผนังก่อน แล้วจึงทาสีรองพื้น 1 เที่ยว หลังจากนั้น ก็ทาสีจริง 2-3 เที่ยว