งานสร้างพระพุทธรูป


ผลงานที่ 1
พระวัดจันทร์แก้วมณี
 

 

ผลงานที่ 2
พระสำนักสงฆ์หนามแท่ง