งานซ่อมรอยรั่วซึม


ผลงานที่ 1
งานซ่อมแซมรอยรั่วซึมบริเวณป้ายห้างสรรพสินค้า โรบินสัน สาขาอุบลฯ
 

ผลงานที่ 2
งานซ่อมผนังรั่วซึม รพ.๕o พรรษา
 

ผลงานที่ 3
งานซ่อมรอยรั่วซึม ร้านควิกลี่ ห้างโรบินสัน อุบลฯ
 

ผลงานที่ 4
งานซ่อมรอยรั่วซึม อ.น้ำยืน
 

ผลงานที่ 5
งานซ่อมรอยรั่วซึมดาดฟ้าตึกโรงพยาบาลสงฆ์
 

ผลงานที่ 6
งานซ่อมรอยรั่วซึมตึก โรงเรียนกวดวิชา
 

ผลงานที่ 7
งานซ่อมรอยรั่วซึมร้านสุขสันต์ ฟาร์มาซี อ.เมืองอุบล
 

ผลงานที่ 8
งานซ่อมรอยรั่ว บ้านคุณเด่น
 

ผลงานที่ 9
งานซ่อมหลังคา ห้างสรรพสินค้าโรบินสันอุบล
 

ผลงานที่ 10
ซ่อมรอยรั่วซึมกันสาด รพ.๕o พรรษา