งานรั้ว


ผลงานที่ 1
ประตูเลื่อน ควบคุมด้วยระบบรีโมทคอนโทรล และรั้ว บ้านนาดูน ต.ขามใหญ่
 

ผลงานที่ 2
ประตูเลื่อน ควบคุมด้วยระบบรีโมทคอนโทรล และรั้ว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
 

ผลงานที่ 3
รั้วข้างบ้าน รสนิยมเพื่อชีวิต ห้วยวังนอง อ.เมืองอุบลฯ
 

ผลงานที่ 4
รั้วอิฐบล็อกสูง 2 เมตร ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลฯ
 

ผลงานที่ 5
รั้วลวดหนาม บ้านบัวท่า อ.วารินชำราบ จ. อุบลฯ
 
หมายเหตุ: หลังจากถอดแบบเสารั้วออก จะต้องคลุมด้วยพลาสติก
เป็นการบ่มคอนกรีต เพื่อป้องกันมิให้คอนกรีตสูญเสียกำลัง ตามที่วิศวกรออกแบบไว้


ขั้นตอนการก่อสร้าง รั้วและกำแพงกันดิน

 
ด้านล่างจะเป็นกำแพงกันดิน และด้านบนจะเป็นกำแพงรั้วอิฐบล็อกสูง 2 เมตร

 
คานคอดินของรั้ว เมื่อถอดแบบคานออกแล้ว จะต้องมีการบ่มคอนกรีต โดยใช้พลาสติกห่อคานไว้
เพื่อป้องกันไม่ให้คอนกรีตสูญเสียกำลัง

 
รั้วแบบ 2 in 1 ด้านล่างใช้เป็นกำแพงกันดิน ด้านบนทำเป็นรั้วอิฐบล็อกสูง 2 เมตร