งานทั่วไป


ผลงานที่ 1
งานโดม โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
 

ผลงานที่ 2
งานรื้อถอนบ้านเก่า บ.นาดูน
 

ผลงานที่ 3
งานรื้อถอนพื้น คสล
 

ผลงานที่ 4
งานหอถังประปา
 

ผลงานที่ 5
งานศาลพระภูมิ
 

ผลงานที่ 6
งานศาลากลางน้ำ
 

ผลงานที่ 7
งานศาลาบ้าน